• Счетоводна къща Контир

 • Точността говори за нас

Добре дошли!

Счетоводна къща „КОНТИР” гр.Бургас предлага : абонаментни счетоводни услуги, годишно данъчно и счетоводно приключване, данъчни консултации и защита, трудово-правни и осигурителни услуги и консултации, различни видове административни и технически услуги с цел да пестим времето на клиентите си.

При решаването на сложни казуси от стопанската дейност на нашите клиенти ние осигуряваме и : юридически консултации от водещи юристи в областта на стопанското право, одиторски консултации и одит, извършвани от утвърдени одитори .

В нашата работа ние спазваме следните принципи: точност и прецизност при счетоводната обработка, коректност, конфиденциалност, сигурност, индивидуален подход.
В дългогодишната си работа се стремим да поддържаме високо качество на счетоводното обслужване и повишаване на ефективността на нашата работа чрез  използването на нови методи и модерни електронни технологии.

 • Данъчни консултации
  Независимо от размера и корпоративната сложност на компанията ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите. Ние напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и легална данъчна оптимизация. още »

 • Анализ и стратеги
  Едно от ключовите предизвикателства пред всеки бизнес днес е правилната стратегия, която да осигури спазването на всички задължителни изисквания и постигането на ефективно и подходящо данъчно планиране. За да вземат правилното решение в избора на корпоративна стратегия за управление на данъчните рискове, мениджърите трябва да бъдат напълно информирани. още »

 • Вътрешно-фирмен данъчен одит
  Компанията ви има собствен счетоводен отдел, но вие сте в "информационно затъмнение" относно неговата дейност? Или, получавате забавени, неясни или недостатъчни справки и информация за продажби, разходи и финансови резултати? Или, просто искате да получите обективна оценка за ефективността на работата на щатните счетоводители? Услугата "Вътрешно-фирмен одит" може да ви помогне. още »

 • Данъчна защита
  Независимо от типа бизнес, компаниите неминуемо влизат в комуникация с данъчната администрция в определен етап от дейността им. Компетентното съдействие при взаимоотношенията с данъчните органи е съществено и препоръчително за всеки данъкоплатец, особено като се има предвид че данъчни спорове понякога възникват от некоректно приложение на данъчните норми от страна на администрацията или просто от различия между реалните бизнес практики и данъчната практика.. още »