Клиенти

Български фирми; 
Чужди фирми: от РУСИЯ, ПОЛША, АНГЛИЯ

 Особено място отдаваме на ползотворната си работа с руските си партньори - Асоциацията на рускоезичните собственици на недвижими имоти „АЛЬОША” - една организация с нестопанска цел, която е своеобразен обществен форум, гарантиращ съвместа работа на институции и гражданско общество с цел подпомагане на руските собственици на фирми да се ориентират по-лесно в българското данъчно и търговско законодателство при изпълнението на техните ангажименти като данъкоплатци в Република България.
 
Основната ни дейност е насочена върху работата с български фирми в следните области:
 • услуги
 • транспорт
 • производство
 • строителство и свързаните с него, търговия на едро и дребно
 • софтуер
 • реклама
 • компютърна техника
 • издателска дейност
 • недвижими имоти
 • лекарска практика
 • аптека
 • кетъринг и ресторантьорство
 • селско стопанство
 •  внос, износ и др.