За нас

 

 

Счетоводна  къща „КОНТИР” е регистрирана през 1995 година. Управителя е с дългогодишен счетово-ден стаж като главен счетоводител на водещи предприятия в гр.Бургас, както и преподавател по счетоводство  в средни и висши учебни заведения ,
а в последните 16 години от създаването на счетоводната къща, заедно с млад и амбициозен екип от специалисти успешно се реализира в областта на водене на счетоводството на частни фирми от различни сфери на стопанската дейност: търговия, производство, строителство, транспорт и други.
 
Защо Счетоводна къща: Предимствата на изнесеното счетоводство
- спестявате разходи и оптимизирате дейността на управляваната от Вас фирма.
- професионално счетоводно обслужване
- взаимодействие с водещи специалисти-одитори, юристи, данъчни и оситурителни консултанти.
- спестяване от разходи за работни заплати и осигурителни вноски за стационарен счетоводител, както от ел.енергия,наем, канцеларски материали и др.консумативи.
- спестяване на време за изготвяне на различни документи и спазване на безбройни срокове, както и посещението на различни институции при изпълнение на задълженията си като търговец.
- атрактивни цени, които ще ползвате за разход на фирмата си срещу издадена от нас фактура.