Услуги

КОНТИР предлага пълно счетоводно обслужване на местни компании, включително:

 • Месечно/тримесечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
 • Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС
 • Комуникация и представителство пред данъчната администрация
 • Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация

   

Чрез счетоводните ни услуги , вие ще получите:

 • улеснения в работата с местната данъчна администрация
 • бързи и ефективни решения на оперативни финансово-счетоводни казуси
 • постоянна обратна връзка за текущото финансово състояние на вашия бизнес
 • проследяване и мониторинг на ключови финансово-счетоводни индикатори за вашия бизнес
 • следене на важни промени в местното данъчно и финансово законодателство, съществени за вашия бизнес

Вижте повече за предлаганате от нас услуги

Ако искате да научите повече за услугата "счетоводно обслужване", или се нуждаете от абонаментно счетоводно обслужване, не се колебайте да се свържете с нас още сега.