Данъчни консултации

 • Данъчни консултации
  Независимо от размера и корпоративната сложност на компанията ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите. Ние напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и легална данъчна оптимизация. още »

 • Анализ и стратеги 
  Независимо от размера и корпоративната сложност на компанията ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите. Ние напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и легална данъчна оптимизация. още »

 • Вътрешно-фирмен данъчен одит
  Компанията ви има собствен счетоводен отдел, но вие сте в "информационно затъмнение" относно неговата дейност? Или, получавате забавени, неясни или недостатъчни справки и информация за продажби, разходи и финансови резултати? Или, просто искате да получите обективна оценка за ефективността на работата на щатните счетоводители? Услугата "Вътрешно-фирмен одит" може да ви помогне. още »

 • Данъчна защита
  Независимо от размера и корпоративната сложност на компанията ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите. Ние напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и легална данъчна оптимизация. още »