Юридически услуги

Ние можем да ви предложим изчерпателни юридически услуги, свързани с всички аспекти на вашия бизнес и да ви съдействаме в сферите, които са с най-голяма степен на значимост за бизнес опериращи както на местния, така и на международните пазари:

  • търговски сделки и договори
  • договорно право
  • дружествено право
  • сливания и придобивания
  • несъстоятелност
  • due diligence reports
  • недвижими имоти
  • административно право
  • интелектуална собственост
  • процесуално представителство